Zigge är genetiskt fri från MLS-genen N/N. Varit på sin första utställning och erhållit Very Good. Startat på sitt första jaktprov och tagit 2:a Ha. Redan som unghundar är det 3 valpar i hans kull som tagit pris på jpr.